Chia sẻ hôm nay

Chia sẻ hôm nay

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

ĐẶT THEO YÊU CẦU

Qúy khách được chọn màu sắc và kích thước ghế theo sở thích và không gian nhà.

BẢO HÀNH 3-10 NĂM

Tất cả các sản phẩm phân phối bởi Tâm Việt đều được hưởng chế độ Bảo hành từ 3-10 năm.

VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ

100% Sản phẩm của Tâm Việt đều được miễn phí vận chuyển tại Hồ Chí Minh.

Xu hướng mua sắm

Nội thất phòng khách

Giảm 13%
Original price was: 8.300.000 VNĐ.Current price is: 7.200.000 VNĐ.
Giảm 11%
Original price was: 8.900.000 VNĐ.Current price is: 7.900.000 VNĐ.
Giảm 19%
Original price was: 8.500.000 VNĐ.Current price is: 6.900.000 VNĐ.
Giảm 14%
TrắngTrắng
Original price was: 12.500.000 VNĐ.Current price is: 10.800.000 VNĐ.
Giảm 19%
CamCam
HồngHồng
Nâu CaramelNâu Caramel
TrắngTrắng
Xám ĐậmXám Đậm
Xanh MallardXanh Mallard
Original price was: 11.000.000 VNĐ.Current price is: 8.900.000 VNĐ.
Giảm 6%
Nâu NhạtNâu Nhạt
Xanh MallardXanh Mallard
Original price was: 8.400.000 VNĐ.Current price is: 7.900.000 VNĐ.
Giảm 23%
Original price was: 9.900.000 VNĐ.Current price is: 7.600.000 VNĐ.
Giảm 16%
Original price was: 7.000.000 VNĐ.Current price is: 5.900.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 22%
Original price was: 1.800.000 VNĐ.Current price is: 1.400.000 VNĐ.
Giảm 25%
Original price was: 1.600.000 VNĐ.Current price is: 1.200.000 VNĐ.
Giảm 22%
Original price was: 2.300.000 VNĐ.Current price is: 1.800.000 VNĐ.
Giảm 22%
Original price was: 1.000.000 VNĐ.Current price is: 780.000 VNĐ.
Giảm 25%
Original price was: 1.000.000 VNĐ.Current price is: 750.000 VNĐ.
Giảm 25%
Original price was: 1.600.000 VNĐ.Current price is: 1.200.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 17%
1.500.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Giảm 20%
1.500.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Giảm 21%
1.100.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 19%
1.300.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 16%
1.400.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 20%
1.400.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 16%
1.400.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 25%
1.500.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 12%
Original price was: 1.800.000 VNĐ.Current price is: 1.590.000 VNĐ.
Giảm 17%
Original price was: 1.200.000 VNĐ.Current price is: 1.000.000 VNĐ.
Giảm 18%
Original price was: 550.000 VNĐ.Current price is: 450.000 VNĐ.
Giảm 24%
Original price was: 250.000 VNĐ.Current price is: 190.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 200.000 VNĐ.Current price is: 160.000 VNĐ.
Giảm 16%
Original price was: 250.000 VNĐ.Current price is: 210.000 VNĐ.
Giảm 10%
Original price was: 200.000 VNĐ.Current price is: 180.000 VNĐ.
Giảm 22%
Original price was: 320.000 VNĐ.Current price is: 250.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

3.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.600.000 VNĐ

 

6.500.000 VNĐ

 

1.000.000 VNĐ

 

8.800.000 VNĐ

 

7.300.000 VNĐ

 

6.700.000 VNĐ

 

2.600.000 VNĐ

 

7.400.000 VNĐ

 

5.400.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.600.000 VNĐ

 

6.500.000 VNĐ

 

1.000.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

8.800.000 VNĐ

 

7.300.000 VNĐ

 

2.600.000 VNĐ

 

7.400.000 VNĐ

 

5.400.000 VNĐ

 

6.700.000 VNĐ

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

Nội thất phòng ngủ

Giảm 13%
Original price was: 8.300.000 VNĐ.Current price is: 7.200.000 VNĐ.
Giảm 11%
Original price was: 8.900.000 VNĐ.Current price is: 7.900.000 VNĐ.
Giảm 19%
Original price was: 8.500.000 VNĐ.Current price is: 6.900.000 VNĐ.
Giảm 14%
TrắngTrắng
Original price was: 12.500.000 VNĐ.Current price is: 10.800.000 VNĐ.
Giảm 19%
CamCam
HồngHồng
Nâu CaramelNâu Caramel
TrắngTrắng
Xám ĐậmXám Đậm
Xanh MallardXanh Mallard
Original price was: 11.000.000 VNĐ.Current price is: 8.900.000 VNĐ.
Giảm 6%
Nâu NhạtNâu Nhạt
Xanh MallardXanh Mallard
Original price was: 8.400.000 VNĐ.Current price is: 7.900.000 VNĐ.
Giảm 23%
Original price was: 9.900.000 VNĐ.Current price is: 7.600.000 VNĐ.
Giảm 16%
Original price was: 7.000.000 VNĐ.Current price is: 5.900.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 22%
Original price was: 1.800.000 VNĐ.Current price is: 1.400.000 VNĐ.
Giảm 25%
Original price was: 1.600.000 VNĐ.Current price is: 1.200.000 VNĐ.
Giảm 22%
Original price was: 2.300.000 VNĐ.Current price is: 1.800.000 VNĐ.
Giảm 22%
Original price was: 1.000.000 VNĐ.Current price is: 780.000 VNĐ.
Giảm 25%
Original price was: 1.000.000 VNĐ.Current price is: 750.000 VNĐ.
Giảm 25%
Original price was: 1.600.000 VNĐ.Current price is: 1.200.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 12%
Original price was: 1.800.000 VNĐ.Current price is: 1.590.000 VNĐ.
Giảm 17%
Original price was: 1.200.000 VNĐ.Current price is: 1.000.000 VNĐ.
Giảm 18%
Original price was: 550.000 VNĐ.Current price is: 450.000 VNĐ.
Giảm 24%
Original price was: 250.000 VNĐ.Current price is: 190.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 200.000 VNĐ.Current price is: 160.000 VNĐ.
Giảm 16%
Original price was: 250.000 VNĐ.Current price is: 210.000 VNĐ.
Giảm 10%
Original price was: 200.000 VNĐ.Current price is: 180.000 VNĐ.
Giảm 22%
Original price was: 320.000 VNĐ.Current price is: 250.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

3.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.600.000 VNĐ

 

6.500.000 VNĐ

 

1.000.000 VNĐ

 

8.800.000 VNĐ

 

7.300.000 VNĐ

 

6.700.000 VNĐ

 

2.600.000 VNĐ

 

7.400.000 VNĐ

 

5.400.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.600.000 VNĐ

 

6.500.000 VNĐ

 

1.000.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

8.800.000 VNĐ

 

7.300.000 VNĐ

 

2.600.000 VNĐ

 

7.400.000 VNĐ

 

5.400.000 VNĐ

 

6.700.000 VNĐ

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 6%
Original price was: 9.500.000 VNĐ.Current price is: 8.900.000 VNĐ.
Giảm 11%
Original price was: 9.500.000 VNĐ.Current price is: 8.500.000 VNĐ.
Giảm 6%
Original price was: 9.000.000 VNĐ.Current price is: 8.500.000 VNĐ.
Giảm 11%
Original price was: 9.000.000 VNĐ.Current price is: 8.000.000 VNĐ.
Giảm 11%
Original price was: 9.000.000 VNĐ.Current price is: 8.000.000 VNĐ.
Giảm 11%
Original price was: 9.500.000 VNĐ.Current price is: 8.500.000 VNĐ.
Giảm 6%
Original price was: 9.500.000 VNĐ.Current price is: 8.900.000 VNĐ.
Giảm 6%
Original price was: 9.500.000 VNĐ.Current price is: 8.900.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

Nội thất văn phòng

Giảm 13%
Original price was: 8.300.000 VNĐ.Current price is: 7.200.000 VNĐ.
Giảm 11%
Original price was: 8.900.000 VNĐ.Current price is: 7.900.000 VNĐ.
Giảm 19%
Original price was: 8.500.000 VNĐ.Current price is: 6.900.000 VNĐ.
Giảm 14%
TrắngTrắng
Original price was: 12.500.000 VNĐ.Current price is: 10.800.000 VNĐ.
Giảm 19%
CamCam
HồngHồng
Nâu CaramelNâu Caramel
TrắngTrắng
Xám ĐậmXám Đậm
Xanh MallardXanh Mallard
Original price was: 11.000.000 VNĐ.Current price is: 8.900.000 VNĐ.
Giảm 6%
Nâu NhạtNâu Nhạt
Xanh MallardXanh Mallard
Original price was: 8.400.000 VNĐ.Current price is: 7.900.000 VNĐ.
Giảm 23%
Original price was: 9.900.000 VNĐ.Current price is: 7.600.000 VNĐ.
Giảm 16%
Original price was: 7.000.000 VNĐ.Current price is: 5.900.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 17%
1.500.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Giảm 20%
1.500.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Giảm 21%
1.100.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 19%
1.300.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 16%
1.400.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 20%
1.400.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 16%
1.400.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
Giảm 25%
1.500.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 490.000 VNĐ.Current price is: 390.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 12%
Original price was: 1.800.000 VNĐ.Current price is: 1.590.000 VNĐ.
Giảm 17%
Original price was: 1.200.000 VNĐ.Current price is: 1.000.000 VNĐ.
Giảm 18%
Original price was: 550.000 VNĐ.Current price is: 450.000 VNĐ.
Giảm 24%
Original price was: 250.000 VNĐ.Current price is: 190.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 200.000 VNĐ.Current price is: 160.000 VNĐ.
Giảm 16%
Original price was: 250.000 VNĐ.Current price is: 210.000 VNĐ.
Giảm 10%
Original price was: 200.000 VNĐ.Current price is: 180.000 VNĐ.
Giảm 22%
Original price was: 320.000 VNĐ.Current price is: 250.000 VNĐ.
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi đi tìm mẫu sofa màu nâu như vậy lâu rồi, vì không gian nhà tôi được trang trí toàn nội thất gỗ, mãi khi được bạn giới thiệu Nội thất Tâm Việt, tôi mới tìm được bộ sofa ưng ý như này, sofa nằm rất thoải mái và êm ái, bạn tới chơi ai cũng khen đẹp, nói bộ sofa hoành tráng quá, tôi còn có ý định mua thêm cái ghế đôn bên Tâm Việt nữa.

Anh Mạnh

Quận 11

Xem quảng cáo trên facebook tôi thấy Nội thất Tâm Việt có những mẫu mã rất đẹp nên có nhắn tin và được nhân viên tư vấn cho bộ sofa này, giá cả ổn. Vì ở xa nên tôi có bàn với gia đình đặt sản phẩm online của Tâm Việt, giao hàng rất nhanh chóng tầm 1 tuần nhà tôi nhận được bộ sofa này, mẫu đẹp như trong hình, trưng vào nhà nhìn sang trọng, bạn bè ai tới cũng khen, rất ưng ý sản phẩm của Nội thất Tâm Việt nha.

Anh Cường

Bình Dương

Tôi mới mua nhà cần mua sofa, đã tham khảo nhiều showroom nội thất nhưng vẫn chưa chọn được bộ sofa ưng ý để tiếp khách, rất may một lần tình cờ tôi biết được Nội thất Tâm Việt qua facebook và đã đến xưởng Tâm Việt chọn được cho mình bộ sofa rất ưng ý, chất lượng giá cả hoàn toàn hợp lý. Đặc biệt nhân viên rất nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. Tôi rất hài lòng về sản phẩm Tâm Việt.

Chị Thủy

Thành phố Thủ Đức

Sau khi tham khảo website và được nhân viên tư vấn cho bộ bàn ăn này, nhà mình quyết định mua luôn. Mặc dù nhà mình ở Bà Rịa nhưng vẫn được Tâm Việt hỗ trợ giao tận nơi và lắp đặt. Bàn ăn của Tâm Việt đưa vào nhà nhìn nhà mình hài hòa và sang trọng hẳn lên, bàn ăn kéo giãn ngồi được nhiều người, dễ lau chùi vệ sinh, ghế ngồi cũng rất êm và vừa vặn với người, nhà mình hầu như ai cùng ưng bộ bàn ăn này, bạn bè mình tới chơi cũng khen bộ bàn ăn đẹp, mua ở đâu, mình có giới thiệu mua ở Nội thất Tâm Việt, rất hài lòng về chất lượng và giá cả.

Chị Thương

Bà Rịa – Vũng Tàu