Sofa Băng Tâm Việt SB1-1
Sofa Băng Tâm Việt SBA3-6
Sofa Góc Tâm Việt TAV-SG1-2
Bàn Trà Tâm Việt TAV-BT8-1

ĐẶT THEO YÊU CẦU

Qúy khách được chọn màu sắc và kích thước ghế theo sở thích và không gian nhà.

BẢO HÀNH 3-10 NĂM

Tất cả các sản phẩm phân phối bởi Tâm Việt đều được hưởng chế độ Bảo hành từ 3-10 năm.

VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ

100% Sản phẩm của Tâm Việt đều được miễn phí vận chuyển tại Hồ Chí Minh.

Xu hướng mua sắm

Nội thất phòng khách

Giảm 9%
9.000.000 VNĐ
Giảm 17%
5.800.000 VNĐ
Giảm 10%
7.500.000 VNĐ
Giảm 9%
8.200.000 VNĐ
Giảm 8%
7.400.000 VNĐ
Giảm 12%
6.000.000 VNĐ
Giảm 13%
7.000.000 VNĐ
Giảm 13%
Từ 6.900.000 VNĐ Đến 7.900.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 22%
1.400.000 VNĐ
Giảm 25%
1.200.000 VNĐ
Giảm 22%
1.800.000 VNĐ
Giảm 22%
780.000 VNĐ
Giảm 25%
750.000 VNĐ
Giảm 25%
1.200.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 17%
Từ 1.500.000 VNĐ Đến 1.800.000 VNĐ
Giảm 20%
Từ 1.200.000 VNĐ Đến 1.800.000 VNĐ
Giảm 21%
Từ 1.100.000 VNĐ Đến 1.500.000 VNĐ
Giảm 19%
Từ 1.300.000 VNĐ Đến 1.700.000 VNĐ
Giảm 21%
Từ 1.100.000 VNĐ Đến 1.400.000 VNĐ
Giảm 21%
Từ 1.100.000 VNĐ Đến 1.400.000 VNĐ
Giảm 21%
Từ 1.100.000 VNĐ Đến 1.400.000 VNĐ
Giảm 19%
Từ 1.300.000 VNĐ Đến 1.800.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 17%
Giảm 14%
180.000 VNĐ
Giảm 18%
Giảm 16%
Giảm 10%
Giảm 22%
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

3.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.600.000 VNĐ

 

6.500.000 VNĐ

 

1.000.000 VNĐ

 

8.800.000 VNĐ

 

7.300.000 VNĐ

 

6.700.000 VNĐ

 

2.600.000 VNĐ

 

7.400.000 VNĐ

 

5.400.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.600.000 VNĐ

 

6.500.000 VNĐ

 

1.000.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

8.800.000 VNĐ

 

7.300.000 VNĐ

 

2.600.000 VNĐ

 

7.400.000 VNĐ

 

5.400.000 VNĐ

 

6.700.000 VNĐ

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

Nội thất phòng ngủ

Giảm 9%
9.000.000 VNĐ
Giảm 17%
5.800.000 VNĐ
Giảm 10%
7.500.000 VNĐ
Giảm 9%
8.200.000 VNĐ
Giảm 8%
7.400.000 VNĐ
Giảm 12%
6.000.000 VNĐ
Giảm 13%
7.000.000 VNĐ
Giảm 13%
Từ 6.900.000 VNĐ Đến 7.900.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 22%
1.400.000 VNĐ
Giảm 25%
1.200.000 VNĐ
Giảm 22%
1.800.000 VNĐ
Giảm 22%
780.000 VNĐ
Giảm 25%
750.000 VNĐ
Giảm 25%
1.200.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Giảm 20%
390.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

3.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.600.000 VNĐ

 

6.500.000 VNĐ

 

1.000.000 VNĐ

 

8.800.000 VNĐ

 

7.300.000 VNĐ

 

6.700.000 VNĐ

 

2.600.000 VNĐ

 

7.400.000 VNĐ

 

5.400.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

3.600.000 VNĐ

 

6.500.000 VNĐ

 

1.000.000 VNĐ

 

3.200.000 VNĐ

 

8.800.000 VNĐ

 

7.300.000 VNĐ

 

2.600.000 VNĐ

 

7.400.000 VNĐ

 

5.400.000 VNĐ

 

6.700.000 VNĐ

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 6%
8.900.000 VNĐ
Giảm 11%
8.500.000 VNĐ
Giảm 6%
8.500.000 VNĐ
Giảm 11%
8.000.000 VNĐ
Giảm 11%
8.000.000 VNĐ
Giảm 11%
8.500.000 VNĐ
Giảm 6%
8.900.000 VNĐ
Giảm 6%
8.900.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả

Nội thất văn phòng

Giảm 9%
9.000.000 VNĐ
Giảm 17%
5.800.000 VNĐ
Giảm 10%
7.500.000 VNĐ
Giảm 9%
8.200.000 VNĐ
Giảm 8%
7.400.000 VNĐ
Giảm 12%
6.000.000 VNĐ
Giảm 13%
7.000.000 VNĐ
Giảm 13%
Từ 6.900.000 VNĐ Đến 7.900.000 VNĐ
Khám phá tất cả

100+

SẢN PHẨM

 

Khám phá tất cả
Giảm 17%
Từ 1.500.000 VNĐ Đến 1.800.000 VNĐ
Giảm 20%
Từ 1.200.000 VNĐ Đến 1.800.000 VNĐ
Giảm 21%